A je tu koniec kalendárneho roka a s ním aj polroka našej práce na projekte –  analýzach webových sídiel obcí Žilinského samosprávneho kraja. Po sumarizácii situácia v súčasnosti vyzerá asi takto:

  • dohromady sme preskúmali viac ako 113 samospráv
  • v princípe stále narážame na opakujúce sa nedostatky, a to chýbajúce prílohy k dokumentom, neaktuálnosť informácií, nesprávne formátovanie dokumentov
  • dôležitý prvok – vyhľadávacie okno, ktoré má uľahčiť užívateľovi prístup ku požadovaným informáciám, je častokrát nefunkčný alebo chýba
  • opätovne môžeme skonštatovať, že česť výnimkám. Niektoré obce majú prehľadnejšiu stránku a sú informačne bohatšie ako mestá
  • na začiatku roka 2019 okrem ďalších analýz, sa budeme vracať k už k skúmaným, a vyhľadávať také informácie, ktoré súvisia s koncom roka – záverečný účet, rozpočet na 2019, plán hlavného kontrolóra na 2019 a pod.
  • aktuálne informujeme o projekte nielen na stránke OZ Pro Senium, ale naše aktivity, blogy, zaujímavé informácie môžete sledovať na www.expositus.sk
  • kreuje sa interaktívna mapa (geografické umiestnenie obcí na mape, jej menu a funkcie)
  • v neposlednom rade pracujeme na hodnotiacich kritériách a bodovacom systéme.

Toto je zhruba zhrnutie našej doterajšej práce, tešíme sa na rok 2019, kedy práca na projekte bude ešte štedrejšia.

Všetkým priaznivcom transparentnosti samospráv želáme krásne Vianočné sviatky a v roku 2019 veľa úspechov!