Projekt Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK je za polovicou svojej implementácie. Pomaly sa finalizujú práce na kontrole a monitoringu webových stránok samospráv ŽSK.  Je treba upozorniť, že paralelne sa bude realizovať kontrola údajov, ktoré sme v sledovanom období na weboch nenašli. Ide o rôzne plány, návrhy rozpočtov a pod.

Nasledujúce dni budú patriť aj prácam na optimálnom nastavení bodovacieho systému, váhovým kritériám, príprave možných hendikepov.

Interaktívna mapa je pripravená v kontexte prijímania analyzovaných dát a vyhodnotenia procesov. Keďže obcí a miest bolo veľa, takmer 300, sami sme zvedaví, ako budú vyzerať jednotlivé samosprávy na našej mape z hľadiska otvorenosti a transparentnosti. A samozrejme nás zaujíma, ako bude reagovať interaktívna mapa po prijatí toľkých údajov (na PC, mobilných telefónoch).