Čoskoro začne fungovať vlastná webová stránka projektu – www.expositus.sk, na ktorej budeme naďalej informovať o aktivitách projektu. Jej súčasťou budú metodiky, neskôr tlačové správy, informácie o skúmaných samosprávach. Najdôležitejšou časťou však bude interaktívna mapa, kde práca na dizajne, a funkciách, je už v prípravnej fáze. Mapa, ako konečný výstup projektu, bude funkčná až po finálnom doplnení všetkých skúmaných informácií, ktoré sú v súčasnosti predmetom analýzy.

Naďalej pracujeme na výskume webov ďalších okresov Žilinského samosprávneho kraja. Musíme skonštatovať, že sme aj milo prekvapení niektorými malými obcami a ich informovanosťou voči svojim občanom. Ale stále nachádzame aj také, ktoré možno kvôli personálnej alebo finančnej indispozícii, majú na svojich internetových stránkach veľmi málo údajov, ktoré súvisia s otvorenosťou a transparentnosťou.

októbrová porada projektového tímu: