Pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v roku 2020, veľa pracovných a osobných úspechov želá tím OZ Pro Senium et Cultura.

Ďakujeme všetkým samosprávam a partnerom na spolupráci pri projekte Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK.