Dňa 1. júna 2018 sa prvýkrát stretol realizačný tím projektu „Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK.“  Pracovné stretnutie bolo zamerané najmä na organizačné a metodické pokyny. Definovali sa základné úlohy pre úspešný štart projektu so zreteľom na zoznam zdrojových dokumentov, ktoré je potrebné naštudovať.  Členovia projektového tímu, oboznámení s časovým plánom aktivít, sa dohodli, že v úvodnej fáze projektu budú pracovné stretnutia frekventovanejšie v súvislosti s bližším oboznámením a osvojením si faktov zo sféry správy vecí verejných.