Členovia občianskeho združenia Pro Senium et Cultura spolu s dobrovoľníkmi zorganizovali v priebehu roku 2016 štyri zbierky šatstva a hygienických potrieb pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, najmä pre seniorov. V poslednej predvianočnej zbierke tiež poskytli trvanlivé potraviny pre týchto obyvateľov.