Na konci leta, poslednú augustovú sobotu sa členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia rozlúčili spolu s deťmi zo sociálne slabších rodín s prázdninami. Pripravili si opekačku v príjemnom prostredí Železnej studienky. Deti sa do sýtosti vybláznili v prírode a zašportovali si.