V októbri 2016 občianske združenie zabezpečilo vystúpenie umeleckého telesa „Ponitrianska muzika“ na podujatí SK PRESS.