Tiež v novembri 2016 naše občianske združenie zabezpečovalo vystúpenie ľudovej muziky „Ponitrianska muzika“ na podujatí, ktoré sa konalo v Chorvátskom Grobe.