V roku 2017 prebehli v našom občianskom združení zmeny: rozšírila sa činnosť združenia, obmenila sa členská základňa a sídlo sa presunulo do Žiliny.

Po týchto zmenách združenie pokračovalo v napĺňaní svojich cieľov.