Na jeseň, na začiatku školského roku zorganizovali dobrovoľníci z nášho občianskeho združenia besedu s vychovávateľmi z Detského domova v Bytči. Dobrovoľníci sa pri akciách s deťmi zoznámili a zblížili a témou besedy s ich vychovávateľmi a sociálno-pedagogickými pracovníkmi boli návrhy, ako ešte viac zlepšiť pobyt detí v detskom domove.