V roku 2018 naše občianske združenie bolo úspešné ako žiadadateľ dotácie na projekt pod názvom „Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK.“ Projekt, ktorý bude mapovať webové sídla obcí a miest v Žilinskom samosprávnom kraji z hľadiska otvorenosti a transparentnosti, sa začne realizovať od 1. júna 2018. Koniec projektu je naplánovaný na 1. november 2019.

Výstupom projektu bude interaktívna mapa spomínaných samospráv s výsledkami zberu údajov a škálou otvorenosti a transparentnosti.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

O tom, ako v projekte postupujeme, budeme priebežne informovať v Aktualitách.