Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla srdečne pozýva na 5. ročník podujatia Týždeň otvoreného vládnutia 2020. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Tohtoročnými témami sú partnerstvo, právny štát a participácia. Cez konkrétne príbehy mimovládnych organizácií, samospráv, ministerstiev a úradov sa pozrieme na partnerstvo MNO a verejnej správy, na stav právneho štátu na Slovensku a na praktické zapájanie mladých do rozhodovania a mnoho ďalších zaujímavých tém.

Na toto podujatie bolo pozvané aj naše OZ Pro Senium a Cultura, ktoré bude prezentovať výsledky projektu Otvorené mestá a obce ŽSK.

Program a všetky informácie nájdete tu