Názov a sídlo prijímateľa: Pro Senium et Cultura, občianske združenie, Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina

Názov projektu: Vráťme sa ku koreňom našej minulosti

Kód projektu: 304021CVA7

Výška poskytnutého NFP: 195 775,46 €

Názov hlavného cezhraničného partnera: OV ČSOP Vsetín, Zašovská 784, 757 01  Valašské Meziříčí, Česká republika

Ciele projektu: Projekt je zameraný na priblíženie pohraničného regiónu širokej verejnosti z pohľadu histórie hradísk, života v minulosti a snahe o zachovanie tradičných zvyklostí. Na dvoch vybraných hradiskách – Divinka (SK) a Staré Město (ČR) demonštrujeme ich vznik, spôsob fungovania vtedajšej spoločnosti, ich význam a súčasný stav. Cieľom je pritiahnuť turistov na tieto zabudnuté miesta, kde majú možnosť ešte aj dnes pocítiť nádych minulosti.

Aktivity projektu: V rámci projektu budú pripravené a natočené dva dokumenty o oboch hradiskách, prebehne na každom hradisku Historický deň, kde budú mať návštevníci možnosť zažiť typický historický deň na hradisku a vyskúšať si niektoré činnosti, ktoré naši predkovia v tej dobe bežne robili. Súčasťou budú aj ukážky z práce sokoliarov, ktorí boli neodmysliteľnou súčasťou našej histórie a sokoliarstvo je dnes už zapísané ako nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO v oboch zapojených krajinách.