PODPORTE NÁS

Naše občianske združenie Pro Senium et Cultura sa v roku 2019 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na rozvoj našej činnosti. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.

Tlačivo pre poukázanie 2%:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nájdete tu

https://psec.sk/wp-content/uploads/2019/02/Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu  nájdete tu

https://psec.sk/wp-content/uploads/2019/02/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

Naše číslo účtu: SK1011000000002947010868, Tatra Banka