Operačný program Efektívna verejná správa, Európska únia

O NÁS

Občianske združenie Pro Senium et Cultura vzniklo v júni roku 2015 pod pôvodným názvom Pro Senium, občianske združenie.

Jeho členovia spolu s dobrovoľníkmi organizovali zbierky potravín, hygienických potrieb a šatstva pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, najmä pre seniorov, ktorí zostali bez rodinného zázemia a sú odkázaní v mnohých veciach len na pomoc iných, nakoľko si vlastnými silami už nedokážu pomôcť.

Prvotným účelom občianskeho združenia bolo poskytovanie terénnych sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK

Projekt je realizovaný na základe finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.

O projekte