Z NAŠEJ ČINNOSTI

2018

V roku 2018 naše občianske združenie bolo úspešné ako žiadadateľ dotácie na projekt pod názvom „Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK.“ Projekt, ktorý bude mapovať webové sídla obcí a miest v Žilinskom samosprávnom kraji z hľadiska otvorenosti a transparentnosti, sa začne realizovať od 1. júna 2018. Koniec projektu je naplánovaný na 1. november 2019.

Výstupom projektu bude interaktívna mapa spomínaných samospráv s výsledkami zberu údajov a škálou otvorenosti a transparentnosti.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

O tom, ako v projekte postupujeme, budeme priebežne informovať v Aktualitách.

2017

Na jeseň, na začiatku školského roku zorganizovali dobrovoľníci z nášho občianskeho združenia besedu s vychovávateľmi z Detského domova v Bytči. Dobrovoľníci sa pri akciách s deťmi zoznámili a zblížili a témou besedy s ich vychovávateľmi a sociálno-pedagogickými pracovníkmi boli návrhy, ako ešte viac zlepšiť pobyt detí v detskom domove.

2017

Koncom mesiaca máj pripravilo občianske združenie pre deti z Detského domova v Bytči k ich sviatku Dňa detí pestrý program. Deti sa na rybníku pri v Bytči Hrabovom tešili zo zábavných hier, zašportovali si, zasúťažili a mali možnosť vyhrať zaujímavé odmeny. Celý deň sa niesol v duchu rôznych sprievodných akcií, ako maľovanie na tvár, streľba z luku, viazanie uzlov, vozenie sa na motorovom člne, bicyklovanie na vodnom bicykli. Deti sa dokonca učili základom rybárčenia a ako výsledok si mohli uloviť vlastnú rybu. Ako prekvapenie prišli aj hasiči z DHZ Bytča, ktorí pripravili tiež množstvo atrakcií vrátane predstavenia svojej práce a fungovania DHZ.

2017

V roku 2017 prebehli v našom občianskom združení zmeny: rozšírila sa činnosť združenia, obmenila sa členská základňa a sídlo sa presunulo do Žiliny.

Po týchto zmenách združenie pokračovalo v napĺňaní svojich cieľov.

2016

Tiež v novembri 2016 naše občianske združenie zabezpečovalo vystúpenie ľudovej muziky „Ponitrianska muzika“ na podujatí, ktoré sa konalo v Chorvátskom Grobe.

2016

V októbri 2016 občianske združenie zabezpečilo vystúpenie umeleckého telesa „Ponitrianska muzika“ na podujatí SK PRESS.

2016

Na konci leta, poslednú augustovú sobotu sa členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia rozlúčili spolu s deťmi zo sociálne slabších rodín s prázdninami. Pripravili si opekačku v príjemnom prostredí Železnej studienky. Deti sa do sýtosti vybláznili v prírode a zašportovali si.

2016

V júni 2016 zorganizovalo občianske združenie aj s dobrovoľníkmi a priateľmi jednodňový výlet pre deti zo sociálne slabších rodín. Navštívili hrad Devín, spoznali okolie a strávili spolu príjemný deň.

2016

Členovia občianskeho združenia Pro Senium et Cultura spolu s dobrovoľníkmi zorganizovali v priebehu roku 2016 štyri zbierky šatstva a hygienických potrieb pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, najmä pre seniorov. V poslednej predvianočnej zbierke tiež poskytli trvanlivé potraviny pre týchto obyvateľov.