V súčasnosti náš projektový tím na otázku, či sú naše samosprávy otvorené a transparentné na svojich webových stránkach, nevie odpovedať jednoznačne.

„Naostro“ sme analyzovali prvý okres Žilinského samosprávneho kraja, celkovo v počte do 30 obcí. Jeho názov, ako i názvy ďalších okresov, ktoré budeme postupne skúmať, zatiaľ, kvôli finalizácii dát a vyhodnoteniu, nebudeme prezrádzať.

Žiaľ, výskum, nie celkom naplnil naše očakávania. Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme vyhľadali informácie, ktoré sú predmetom projektu (celkovo ide asi o 50 údajov).  Paradoxne, práve obce, ktoré sú veľmi chudobné na informácie, nás časovo viac potrápili ako weby samospráv, ktorým záleží na informovanosti občanov. Ale ani nad týmito slabšími obcami (čo sa týka informovanosti na webe)  nelámeme palicu, nakoľko výskum nie je jednorazová záležitosť.  Ich stránky budeme  pravidelne sledovať po celý hospodársky rok.

Na obrázku – náš projektový tím